KÜNYE

İmtiyaz Sahibi
Dr. Ercan Varlıbaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Berna Özel Güvensan

Yazı İşleri
Regiman Deniz Ekmekçi

Yönetim Yeri
İstanbul Tuzla Org. San. Bölgesi 3.Cad. No:3
Tepeören, Tuzla,İstanbul

Yapım
Clinart Stratejik Araştırmalar
Sağlık Danışmanlık Organizasyon
Yayıncılık Ltd. Şti.
Genel Yönetmen: Tuna Yıldırım
İletişim: Tel: +90 212 291 54 83
E-Posta: tuna@clinart.com Web: www.clinart.com

Yayınlanan yazı ve fotoğrafların tüm hakları Ophthalmology Life Dergisi’ne aittir. Dergide yayınlanan yazı ve fotoğraflar
kaynak gösterillerek dahi kullanılamaz.